Järvikasveja ja hyönteisiä

Syvällä vedessä on vesisammalia, niiden jälkeen pohjalla viihtyviä lahnanruohoja ja veden alla kasvavia uposkasveja. Sitten tulevat lehtensä pintaan puskevat kelluslehtiset ja sarat, kortteet sekä muut ilmaversoiset järvikasvit.

Järvikasvit houkuttelevat luokseen erilaisia hyönteisiä, jotka ovat niin rantalehvästön linnuille kuin vesistön kaloille sopivaa ravintoa. Järvikasvit ovat näin tärkeä osa vesistön
ekosysteemin ravintoketjua.

Näkyvimpiä järvikasveja suomalaisissa rantavesissä ovat lumpeet, kaislat ja osmankäämit. Niiden ympäristössä näkyvimpiä hyönteisiä ovat sudenkorennot, päiväkorennot sekä vesimittarit.

Kuva: Laura Karjalainen