Kallioinen Karhusaari

Karhusaari, jonne talvisaikaan jäätilanteen salliessa pääsee myös hiihtäen ja luistellen, sijaitsee noin kilometrin päässä Lappeenrannan satamasta. Saari on kallioinen, ja sitä peittääkin monin paikoin vain ohut kunttakerros. Kalliot koostuvat alueelle tyypillisesti kiillegneissistä, jossa on graniittisia osia. Jäätikön hiomista ja aaltojen huuhtomista avokallioista löytyy myös erikoisia piirteitä: saaren pohjoiskärjen kallioista, joissa on kiillegneissisulkeumia graniitin seassa, osia kiillegneissistä on paikoitellen rapautunut muuta kalliopintaa syvemmälle.

Lue lisää