Lappeenrannan Linnoitus ja satama

Aivan Lappeenrannan keskustassa sijaitsevassa Lappeenrannan Linnoituksessa yhdistyvät sekä kulttuuri että geologia. Linnoituksen rakentaminen Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumalle aloitettiin 1720-luvulla, ja mm. sen vanha rakennus, jossa nykyisin toimii Etelä-Karjalan museo, on tehty lähes kokonaan läheisen Ihalaisen kalkkikivilouhoksen lohkareista. Kalkkikivessä näkyy mm. wollastoniittiraitoja.

Lue lisää