Luonto- ja kulttuurikohde Saimaan kanava ja kanavan museo

Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumajakson läpi rakennettu Saimaan kanava on historiallisesti merkittävä kanavareitti, joka yhdistää Saimaan vesistön Viipurin kautta Suomenlahdelle. Kanavan rakentaminen aloitettiin 1845 ja se avattiin liikenteelle 7. syyskuuta 1856. Saimaan kanavaa uudistettiin ja laajennettiin useaan otteeseen 1900-luvulla. Saimaan kanavan Mälkiän-Mustolan alueella on kanavarakenteita ja -rakennuksia eri aikakausilta.

Lue lisää