Pappilanniemen kalliorannat

Pappilanniemi on Lappeenrannan keskustan läheisyydessä sijaitseva kalliorantainen, kasvillisuudeltaan rehevä niemi. Kasvillisuus on poikkeuksellisen rehevää, koska paikallisten jääjärvivaiheiden aikana laskenut vedenpinta ei ehtinyt huuhtoa alueen hienoaineskerrostumia. Niemeä reunustavat laajat Saimaan huuhtomat, kiillegneissistä koostuvat silokalliot, joiden pinnoilla voidaan nähdä niin jäätikön kulutusmerkkejä kuin kallioiden muodostumisvaiheessa muodostuneita sulkeumiakin. Niemen ympäri kiertää luontopolku.

Lue lisää