Kestävän matkailun edistyminen 2024

Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuustavoitetta seurataan yhdellä strategian päämittarilla (CO2  päästövähenemä). Tavoitetta toteutetaan ilmasto-ohjelmalla sekä vuonna 2023 laaditulla NetZero Cities toimintaohjelmalla. Toimenpideohjelma löytyy osoitteesta Lappeenrannan kestävyysvahti/Ilmasto (lappeenranta.fi)

Lappeenranta, GoSaimaa ja Imatran kaupunki ovat allekirjoittaneet Glasgow:n sitoutuksen: Etelä-Karjalan kestävän matkailun yhteistyön tavoite on matkailijan hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä Glasgow Declaration -ilmastojulistuksen mukaisesti: Lähtötaso on 0,09 kg CO2 e/km, 4-10/2022.
Tavoitteena on puolittaa matkailijan hiilijalanjälki eli saattaa se tasolle 0,045 kg CO2/km.

Matkailun ilmastositoumuksen ja toimenpideohjelman toteutusta seuraa Lappeenrannan matkailu- ja tapahtumapalvelut, ja työtä tehdään konsernin yhteistyössä. 

 

Kestävää matkailua

Yhteistä matkailijan hiilijalanjäljen puolittamisen vuoteen 2030 tavoitetta edistetään markkinoimalla kohteeseen saapumista joukkoliikennettä hyödyntäen, mutta myös kehittämällä alueen lähiliikennettä. Lappeenranta vastaa nyt Lappeenranta-Imatra alueen joukkoliikenteestä muttei matkailijan hiilijalanjälki ole vielä muuttunut vuoden 2022 lähtötasosta.  

Linnoituksen kulttuurimaisemaan sijoittuva kestävän matkailun puistokonsepti on yksi vaihe uudistuvan matkailun suuntaan. Konseptin myötä edistetään kohteen ja sen asukkaiden hyvinvointia, joten puita istutetaan niin kaupunkilaisten kuin vierailijoiden rakastamalle linnoituksen ja sataman alueelle. Linnoituksen keskeiseen Saimaa Unesco Global Geopark -kohteeseen on helppoa ohjata kävijöitä, ja paikalle pääsee sujuvasti jalan tai pyörällä. Niin asukkailla kuin vierailijoilla on erityinen suhde monimuotoiseen vanhaan kaupunkiin, jonka erityispiirteitä vahvistetaan toimenpiteellä. Uusien istutuksien avulla myös säilytetään linnoituksen puustoinen siluetti sekä luodaan varjostusta nurmialueelle, jota käytetään paljon oleskeluun sekä erilaisiin tapahtumiin. 

Sataman ympärivuotisuus

Linnoituksen ja sataman helposti saavutettavan matkailualueen ympärivuotisuutta ja palveluita kehitetään yritysyhteistyössä. Hiekkalinnan takuulähtöinen viikko-ohjelma digitaalisesti ostettavine retkineen kasvaa ja kehittyy vuosittain, nyt käynnissä 24.6.-11.8.2024. Saimaa UNESCO Geoparkiin kuuluviin lähiluontokohteiseen keskustassa ja lähisaarissa pääsee tutustumaan retkien ohella vuokrausvälineiden avulla.  Katujunan korvaava kestävä kiertoajelupalvelu aloitti kesällä 2024.  

Talvisatama-konseptilla edistetään liikkumista Saimaalla monikäyttöurien ja tapahtumien avulla. Konseptin tarkoitus on nostaa esiin paikallisia toimijoita ja kehittää uusia aktiviteettejä. Talvisatama toteutui kuusiviikkoisena kokonaisuutena kevättalvella 2024.  

Kestäviä tapahtumia

Kaupunki tekee tapahtumayhteistyötä kestävään liikkumiseen houkuttelevien tapahtumien, kuten Saimaa Cycle Tourin, kanssa. Saimaa Cycle Tour kasvaa kolmipäiväiseksi tapahtumaksi vuonna 2025 Lappeenrannassa ja uusi polkujuoksu-, maastotriathlon- ja maastopyöräilytapahtuma tulee samana syksynä Rauhaan. 

Kestävän tapahtuman ohjeistuksella kannustetaan hiilineutraaleihin tapahtumiin tapahtuma-alueiden vuokrauksen sekä tapahtumakumppanuuksien yhteydessä. Tapahtumajärjestäjät voivat hyödyntää kaupungin kalustoa, ja tapahtuma-alueen vuokraamiseksi saa alennusta, jos noudattaa kestävän tapahtuman ohjeistusta ja mahdollistaa pyöräparkit. Tapahtumajärjestäjien tulee nyt toimittaa suunnitelmansa tapahtumapalveluille ympäristötoimen ohella, ja erityisesti ruokatapahtumien vastuullista toimintaa on edistetty.